column
Opportunities and challenges of electrohydraulic control systems in the electrification era of non-road mobile machinery
Min CHENG, Jingbo HE, Hongyun MU, Xin YAN, Jun YANG, Jiahao OU, Ruqi DING, Junhui ZHANG, Bing XU
2024, 4(2): 2024001. DOI: 10.51393/j.jamst.2024001
Abstract PDF
Laser-liquid composite micromachining technologies: A review of research progress
Yang LIU, Huimin WANG, Zhaoyang ZHANG, Yufeng WANG, Jinzhong LU, Hao ZHU, Kun XU, Jingtao WANG, Hongmei ZHANG, Haifei LU, Liqu LIN, Wei XUE
2024, 4(2): 2024002. DOI: 10.51393/j.jamst.2024002
Abstract PDF
Damage and crack extension mechanism of hard and brittle materials induced by cyclic indentation
Bingrui LV, Bin LIN, Zhongchen CAO, Chunyan LIU, Xuhui CHEN, Tianyi SUI
2024, 4(2): 2024003. DOI: 10.51393/j.jamst.2024003
Abstract PDF
Hydrophobic microarray surface design and wettability transformation mechanism of μ-SLA 3D manufactured conic structure
Chongjun WU, Xinyi WEI, Yutian CHEN, Shufei JIANG, Steven Y. LIANG
2024, 4(2): 2024004. DOI: 10.51393/j.jamst.2024004
Abstract PDF
Flexible and sensitive sensor based on triboelectric nanogenerator and electrospinning
Yijun HAO, Jiayi YANG, Meiqi WANG, Zihao NIU, Haopeng LIU, Yong QIN, Wei SU, Hongke ZHANG, Chuguo ZHANG, Xiuhan LI
2024, 4(2): 2024005. DOI: 10.51393/j.jamst.2024005
Abstract PDF
Characterizing thermal conductivity of high-toughness resin and its carbon fiber reinforced composite under curing condition
Meiyu LIU, Yueqing ZHAO, Yuncong FENG, Xiaobing LI, Weizhao ZHANG
2024, 4(2): 2024006. DOI: 10.51393/j.jamst.2024006
Abstract PDF